Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Kontakt

Agri Vrt d.o.o. - za trgovinu i poljoprivredu
Radnička cesta 173 n, Zagreb - Hrvatska

Telefon/fax: 01 2455 135, 01 2408 974, 01 2404 989

Stručni suradnici:

Jasenka Čović. 098 358 116
Andrej Jaman: 099 312 6577
Siniša Zubović: 098 476 914

Lokacija Agri Vrt d.o.o?