Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Čudo Piemonta 100 g

0,00 kn

Opis

Srednje rana sorta stabljike visoke oko 60 cm,

bujna i iznimno rodna.Mahuna žute boje sa 

ljubičastim strijama,blago zakrivljena, duga

16-18 cm, široka oko 1,7 cm. Mahuna bez

vlakana.