Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Leća 100 gr

0,00 kn

Opis

Leća termofilna biljka klije kod temperatura 18 - 22 C 

nema velike zahtjeve spram tla podnosi i slabo zaslanjena tla

korjen biljke obogacuje tlo dušikom fiksacijom na korjenove kvržice

u ovisnosti o krupnoći zrna sije se  65 do 90 kg po Ha

obilje vitamina i minerala