Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Mary Washington

0,00 kn

Opis

Rana sorta, dobro rodna, daje velike plodove, malo

prošarane ljubičastom bojom pri vrhu. Prikladna za

mehaničku berbu.