Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Red cherry

0,00 kn

Opis

Rana sorta. Formira snažan grm sa puno

malih mesnatih plodova.