Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Top Crop 100 g

0,00 kn

Opis

Rana sorta. Stabljika visine 50-60 cm, snažna i iznimno

rodna. Mahune su zelene, okrugle i veoma mesnate. Duge

su oko 14-15 cm. Mahune su bez vlakana. Zrno je smeđe

prugaste boje.