Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Cinija

Thumbelina mix niska

Jednogodišnja biljka. Biljka izgleda kao mali kompaktni grm, sa brojnim cvjetovima živahnih boja. Idealna za gredice i cvjetne travnjake.

Pompon mix

Jednogodišnja biljka visoka oko 40cm, snažna i kompaktna. Daje brojen cvjetove srenje veličine, kratkih latica,intezivne boje