Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Feferon

Crveni ljuti

Zeleni slatki

Srednje rana sorta. Biljka visokog rasta, čvrsta i dobro razgranata. Plodovi dugi, slati i tanki, pri vrhu zašiljeni. U početku zelene boje, a kada sazriju crvene su boje. Prikladan za kiseljenje.