Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grah mahunar niski Berggold

Berggold 100 g

Niska biljka 30-40 cm. Mahune žute i okrugle – srednje duge Sjetva graha vrši se kada je temperatura tla 10 ºC u travanju u kontinentalnim uvjetima, dok u mediteranskom podneblju sjetva se može obaviti znatno ranije. Sjetva međurednog razmaka 50 cm, a u redu razmak između sjemena 5 cm. Sije se na dubinu 5 cm. Za jedan hektar...

Berggold 200 g

Niska biljka 30-40 cm. Mahune žute i okrugle – srednje duge Sjetva graha vrši se kada je temperatura tla 10 ºC u travanju u kontinentalnim uvjetima, dok u mediteranskom podneblju sjetva se može obaviti znatno ranije. Sjetva međurednog razmaka 50 cm, a u redu razmak između sjemena 5 cm. Sije se na dubinu 5 cm. Za jedan hektar...