Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grah mahunar niski Čudo Piemonta

Čudo Piemonta 100 g

Srednje rana sorta stabljike visoke oko 60 cm, bujna i iznimno rodna.Mahuna žute boje sa  ljubičastim strijama,blago zakrivljena, duga 16-18 cm, široka oko 1,7 cm. Mahuna bez vlakana.

Čudo Piemonta 200 g