Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grah mahunar niski Top Crop

Top Crop 100 g

Rana sorta. Stabljika visine 50-60 cm, snažna i iznimno rodna. Mahune su zelene, okrugle i veoma mesnate. Duge su oko 14-15 cm. Mahune su bez vlakana. Zrno je smeđe prugaste boje.

Top Crop 200 g