Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grah mahunar visoki Čudo Venezie

Čudo Venezie 100 g

Kasna sorta. Stabljika visoka 180-190 cm, snažna i  iznimno rodna. Mahuna ravna, mesnata bez vlakana, širine 2cm. Mahune žute boje, duge 18-20 cm. Crno zrno.

Čudo Venezie 200 g

Kasna sorta. Stabljika visoka 180-190 cm, snažna i  iznimno rodna. Mahuna ravna, mesnata bez vlakana, širine 2cm. Mahune žute boje, duge 18-20 cm. Crno zrno.