Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grah zrnaš visoki Trešnjevac

Trešnjevac 100 g

Srednje rana sorta. Odlukuje je visoka stabljika (180-190 cm) koja je bujna i iznimno roda. Mahuna je crveno-šarene boje, duga 14-15 cm i sadržava 6-7 velikih zrna. Zrno crveno  prošarane boje.

Trešnjevac 200 g

Srednje rana sorta. Odlukuje je visoka stabljika (180-190 cm) koja je bujna i iznimno roda. Mahuna je crveno-šarene boje, duga 14-15 cm i sadržava 6-7 velikih zrna. Zrno crveno  prošarane boje.