Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Grmolika kamenjarka

Bijela

Višegodišnja biljka, visoka oko 25cm, kompaktna s brojnim cvjetićima, intenzivno bijele boje. Idealna za podizanje cvjetnih travnjaka,  kao i za uzgoj u posudama na balkonima i terasama

Ljubičasta

višegodišnja biljka, visoka oko 25cm, kompaktna s brojnim cvjetićima, intenzivne boje. Idealna za podizanje cvjetnih travnjaka, te za cvjetne leje i gredice, kao i za uzgoj u posudama na balkonima i terasama

Žuta

višegodišnja biljka, visoka oko 25cm, kompaktna s brojnim cvjetićima, intenzivne  boje. Idealna za podizanje cvjetnih travnjaka, te za cvjetne leje i gredice, kao i za uzgoj u posudama na balkonima i terasama