Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Krasuljica

Krasuljica disk

Krasuljica je jednogodišnja biljka, čije stabljike dosegnu 50 cm visine.Lišće krabuljice je svijetlo zelene boje i sa dolnje strane načićkano sitnim dlačicama i liči na lišče peršina S obzirom na sortu lišće krasuljicemože biti glatko (ravno) ili okruglasto.