Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Leća

Leća 100 gr

Leća termofilna biljka klije kod temperatura 18 - 22 C  nema velike zahtjeve spram tla podnosi i slabo zaslanjena tla korjen biljke obogacuje tlo dušikom fiksacijom na korjenove kvržice u ovisnosti o krupnoći zrna sije se  65 do 90 kg po Ha obilje vitamina i minerala