Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Lijepa Kata

American beauty

Jednogodišnja biljka. Kompaktna biljka, lako se uzgaja, daje mnogobrojne cvjetove koji su prikladni za cvjetne staze kao i  za rezane cvjetove.

Gigante mix

Mereville mix

Piuma mix