Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Margareta

Bijela

Višegodišnja biljka, naraste oko 70cm, otporna na niske temperature. Daje brojne bijele cvijetove. Idealna za posude i za rezano cvijeće.