Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Monalisa

gomolj ovalan žute boje kože  meso gomolja bijelo do svijetlo žute spada u rane do srednje rane sorte