Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Origano

Origano

Origano je višegodišnja, zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae ) u obliku grmiča koja naraste do 60 cm visine . Budući da se radi o kulturi toplog podneblja, na našem je području najzastupljenija u području Mediterana.  Prvenstveno se origano koristi kao cijenjeni začin u kulinarstvu i mesnoj...