Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Petunija

Crvena

Jednogodišnja biljka visoka oko 25cm, kompaktna i dobro razgranata, daje brojne cvijetove u obliku zvona. Idealna za uzgoj u posudama i za gredice.

Bijela

Plava

Mix