Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

PG-GM 1

PG-GM1 Green Manure Mix 25/1

Mješavina PG GM 1 je jednostavna mješavina za ostvaranje zahtjeva za zelenu gnoidbu. Ona je alternativa za jednostavne vrste gorušica. Brzi pokrivači tla kao gorušica i uljana repica  reduciraju korove na minimum što im daje vrlo veliku ulogu u ovoj mješavini. Zbog svog sastava ova mješavina...