Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Sjemenski krumpir

Spunta 28/35 i 35/55

gomolj okruglo ovalnog oblika  svjetlo žute boje kože i žute boje mesa vrlo rana sorta krumpira naj bolji za svježu uporabu (mladi krumpir)