Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Snowball

Snowball 1 kg

                 Lučica  bijele boje  plod veliki okrugli luk delikatesnog okusa , sadnja u jesen ili rano proljeće, period vegetacije cca 80 dana