Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Šparoga

Mary Washington

Rana sorta, dobro rodna, daje velike plodove, malo prošarane ljubičastom bojom pri vrhu. Prikladna za mehaničku berbu.