Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Spunta

gomolj dugoljasto ovalni bijele boje kože meso svijetlo žute glatke kože sa plitkim okcima srednje rana sorta visokog habitusa sa bijelom bojom cvijeta