Agri Vrt

distribucija sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva.

Tiamo

ovalni gomolj crvene boje kože i blago žute boje mesa rana sorta krumpira za tržište mladog krumpira visokog do vrlo visokg prinosa