Izaberi kategoriju proizvoda

AGRI VRT LEGUMINOZE MIX

Kn

Opis:

AGRI VRT LEGUMINOZE MIX – Intervencija doprinosi zaštiti prirodnih resursa tla, vode i zraka od onečišćenja, s obzirom da se prilikom uzgoja leguminoza u minimalnom udjelu od 20% značajno smanjuje ili u potpunosti izostavlja uporaba dušičnih gnojiva. Uzgoj leguminoza doprinosi i ublažavaju klimatskih promjena, budući da izostaje oslobađanje N2O, čiji su značajniji udjeli u ukupnim emisijama stakleničkih plinova, najčešće rezultat primjene dušičnih gnojiva.  Simbiozni odnosi leguminoza i kvržičnih bakterija tla potiču njegovu biogenost i plodnost. Ona se dalje reflektira na poboljšanje strukture tla. Time su hraniva u tlima s povoljnim vodozračnim odnosom prisutna u oblicima koji su pristupačni za biljke.

Leguminoze se mogu sijati samostalno i kao smjesa (DTS ili TDS) s jednom ili više drugih kultura na način da leguminoza prevladava na oraničnoj površini. Intervencija obuhvaća uzgoj leguminoza u udjelu od minimalno 20% svih poljoprivrednih površina gospodarstva. Moguće su i konsocijacije leguminoza i vrsta poljoprivrednih kultura iz ostalih biljnih porodica na oranicama ili višegodišnjim nasadima. Unutar intervencije prihvatljive su zrnate i krmne leguminoze.  Leguminoze se mogu uzgajati kao glavni usjev, međuusjev ili podusjev.

Norma sjetve: 30 kg na /ha