Izaberi kategoriju proizvoda

Lucerna Banat 1kg,10kg

Kn

Opis:

Sorta visokih prinosa zelene krme i sjena u proizvodnim uslovima, odličnog kvaliteta i udjelom proteina .Dobro podnosi sušu, niske temperature i otporna je na polijeganje te bolesti kao što su verticilium albo-atrum. Odlikuje ju brzi inicijalni porast i regeneracija poslije košnje a daje i do 5 otkosa godišnje. Visina biljke u vrijeme košnje je 70-80 cm a udio lišća u prinosu je 50% ako se košnja obavlja u vrijeme cvatnje. Jesenska sjetva se treba obaviti što ranije (kraj kolovoza-početak rujna) da bi se biljka što bolje ukorijenila do zime, a potrebno je izbjeći sjetvu na kisela tla.